Ugradnja prirodnog kamena


Ugradnja prirodnog kamena je, uz molerske radove, još jedna usluga za koju me možete angažovati. Možete me pozvati i za ugradnju prirodnog kamena kupljenog na drugom mestu.

Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen travertin i dekorativne tehnike
Prirodni kamen travertin i dekorativne tehnike

Prirodni kamen bakarna studenica

Prirodni kamen bakarna studenica

Prirodni kamen travertin
Prirodni kamen travertin
Tigrasti zuti preirodni kamen
Tigrasti žuti prirodni kamen
Tigrasti zuti preirodni kamen
Tigrasti žuti prirodni kamen
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Espreso prirodni kamen
Espreso prirodni kamen
Ugradnja prirodnig kamena bakarna studenica
Ugradnja prirodnig kamena bakarna studenica
Bakarna studenica
Ugradnja prirodnig kamena bakarna studenica
Prirodni kamen travertin
Prirodni kamen travertin
Prirodni kamen travertin
Prirodni kamen travertin
Beli kvarc ugradnja
Beli kvarc ugradnja
Beli kvarc ugradnja
Beli kvarc ugradnja
Beli kvarc ugradnja
Beli kvarc ugradnja
Prirodni kamen beli kvarc
Prirodni kamen beli kvarc
Beli kvarc, prirodni kamen
Beli kvarc, prirodni kamen
Beli kvarc, prirodni kamen
Beli kvarc, prirodni kamen
Beli kvarc, prirodni kamen
Beli kvarc, prirodni kamen
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso

Polica je na zahtev dopunjena kamenom

Polica je na zahtev dopunjena kamenom

Prirodni kamen plava studenica
Fasada od travetrin prirodnog kamena
Fasada od travertin prirodnog kamena
Polica oblozena prirodnim kamenom
Polica oblozena prirodnim kamenom je naš najzahtevniji projekat
Prirodni kamen trvertin
Prirodni kamen travertin na fasadi
Ugradnja prirodnog kamena i molerski radovi
Ugradnja prirodnog kamena i molerski radovi
Ugradnja prirodnog kamena i molerski radovi
Ugradnja prirodnog kamena i molerski radovi
Prirodni kamen bela studenica
Ugradnja prirodnog kamena i molerski radovi
Prirodni kamen beli kvarc
Prirodni kamen beli kvarc
Bakarna studenica
Ugradnja bakarne studenice
Espreso
Ugradnja prirodnog kamena espreso
Espreso prirodni kamen
Zavrseni radovi
Beli kvarc
Prirodni kamen beli kvarc
Bakarna studenica
Prirodni kamen bakarna studenica stanglice od 5cm
Plava studenica
Ugradnja kamena plava studenica
Plava studenica
Zavrsena ugradnja plave studenice
Prirodni kamen
Evo kako izgleda kada se sve stvari vrate na svoje mesto
Prirodni kamen
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen tigrasti žuti
Prirodni kamen bela studenica
Prirodni kamen espreso

Prirodni kamen plava studenica

Prirodni kamen espreso-ugradnja
Prirodni kamen espreso
Prirodni kamen tigrasti žuti
Prirodni kamen grčka kavala
Prirodnni kamen grčka kavala
Grčki lomljeni kamen
Grčki lomljeni kamen
Prirodni kamen plava studenica

Prirodni kamen plava studenica

Prirodni kamen plava studenica

Prirodni kamen plava studenica
Prirodni kamen plava studenica
Prirodni kamen plava studenica
Prirodni kamen plava studenica
Prirodni kamen grcka kavala
Prirodni kamen grcka kavala
Prirodni kamen grcka kavala
Prirodni kamen grcka kavala 
Bakarna studenica prirodni kamen-dekoracija sanka
Prirodni kamen tigrasti žuti
Bela studenica
Bakarna studenica
Plava studenica-prirodni kamen
Plava studenica-prirodni kamen
Plava studenica-prirodni kamen
Bakarna studenica
Bakarna studenica 
Karamela
Tigrasta Zuta
Tigrasta Zuta
Plava Studenica
Tigrasta Zuta
Bela Studenica
Beli Kvarc
Stub obložen belim kvarcom
Stub obložen belim kvarcom
Bakarna studenica
Karamela
Tigasta Zuta
Beli Kvarc