Suvi zid

Suvi zid je kamen koji može biti različite dužine, debljine i boje. Načešće se koristi za izradu zidova, ograda i cokli. Postoji u svetloj i tamnoj varijanti i prodaje se na m2.

Suvi Zid Svetli
Suvi Zid Tamni