Kontakt
Možete nas kontaktirati i pogledati uzorke kamena bilo gde u Beogradu ili nam se najaviti za dolazak u magacin. Zbog prirode posla, koja uključuje i ugradnju, nismo uvek u magacinu.

Kontakt telefoni: 069/707-823  i  064/80-78-234